Külade

EDENDAMISE

SELTS

 
 
 

TEGEVUS

KÜLAD

ALBUM   

ARHIIV

est

eng

MEIE TEGEVUSE EESMÄRGID ON: 


 1. -aidata kaasa külade sotsiaalsele ja majanduslikule arengule;

 2. -eluterve ning sotsiaalselt aktiivse elukeskkonna kujundamine;

 3. -omanikuväärikuse, sotsiaalse erksuse, keskkonnateadlikkuse, heanaaberlikkuse, külaelu turvalisuse ja omandi kaitse propageerimine;

 4. -vabaaja- ning sportimisvõimluste loomine;

 5. -meelelahutus – ja spordiürituste korraldamine külakogukondadele;

 6. -osalemine tegevuspiirkonna valdkondlike arengustrateegiate loomisel ja rakendamisel;

 7. -külakogukondi puudutava teabe kogumine, kujundamine, tellimine, valmistamine ja levitamine;

 8. -kogukondade majandustegevusele ning külaelanike infovahetusele kaasaaitamine läbi teabelevi;

 9. -ajaloo- ja kultuuriväärtuste kaitsele ning nende rekonstrueerimisele ja renoveerimisele kaasaaitamine;

 10. -külaelanike ühistegevuseks vajalike hoonete ja rajatiste renoveerimise, korrastamise ja hooldamine;

 11. -külade heakorrastamisele ning kauni ja puhta elukeskkonna loomisele kaasaaitamine;

 12. -loodushoiu, maastikuhoolduse ja heakorra põhimõtete realiseerimisele kaasaaitamine;


Oma eesmärkide saavutamiseks arendame majanduslikku ja regionaalpoliitilist tegevust.