Külade

EDENDAMISE

SELTS

 
 

ALBUM   

ARHIIV

est

eng

Harku vallavanema vastus avalikule pöördumisele


Vääna-Jõesuu kooli ehitus algab sel aastal

Harku Valla Teataja toimetusele laekus Külade Edendamise Seltsi avalik pöördumine vallavanema poole pealkirjaga “Miks me soovime Vääna-Jõesuusse lasteaed-algkooli?”.

KATRIN ROMANENKOV

vallaleht@harku.ee


Selts palub oma pöördumisele vallavanema vastust ning selgitust Harku valla hariduskorralduse kohta 2012. aastal. Pöördumises rõhutatakse Vääna-Jõesuusse lasteaia loomise vajadust. Samuti leiab selts, et valla olemasolevad lasteaiad asuvad liiga kaugel selleks, et tagada Vääna-Jõesuu väikelastega peredele lapsesõbralik elukorraldus.

Pöördumise täisteksti loe www.kyladeselts.ee.

Räägime vallavanem Kaupo Rätsepaga alanud aastal toimuvatest muudatustest hariduskorralduses.


Kui kõigepealt lasteaedadest rääkida, siis palju lapsi meil sel aastal lasteaeda minemas on ja kui palju kohti saame pakkuda?


Kolmeaastaseid ja vanemaid lapsi, kes vajavad lasteaiakohta 2012. sügisest, on hetkel järjekorras 222. Kuna sel aastal saame pakkuda valla lasteaedades ja Tabasalu lastehoius kokku 263 uut kohta, siis olen enam kui veendunud, et kõik 3-aastased saavad koha ning tõenäoliselt saame Tabasalu Lastehoius võimaldada kaks rühmatäit kohti ka alla 3-aastastele. Samamoodi tegime ka möödunud aastal.

Tahaksin kommenteerida Külade Edendamise Seltsi pöördumises olnud väidet, et valla lasteaiajärjekord ei edasta adekvaatset pilti vajaminevatest kohtadest. Põhjusena nimetavad nad, et kuna Harku vallas ei ole piisavalt lasteaiakohti, siis on paljud lapsevanemad olnud sunnitud registreerima end Tallinna linna, et saada sinna lapsele koht. Ehk et need lapsed oleks justkui olude sunnil meie lasteaiajärjekorrast välja arvatud.

Siinkohal tahaksin küll vastu vaielda. Oleme järjekorras olevatele lastele pakkunud igal juhul lasteaiakohta, ka siis, kui nende vanemad on vahepeal ennast näiteks Tallinna elanikeregistrisse kandnud ja nende laps käib mõnes pealinna lasteaias.

Kui see laps pole aga üldse järjekorras - sellisel juhul kahjuks ei ole tõesti võimalik ka lasteaiakohta saada.


Kas on plaanis lähiajal ehitada ka uusi koole-lasteaedu?


Sel aastal on plaanis renoveerida Harkujärve lasteaed ning avada seal kaks uut rühma. Tahame sel aastal kindlasti alustada Vääna-Jõesuu algkooli ehitustöödega. Hetkel on käimas projekteerimistööd ning lähikuudel selgub, millal saame ehitama hakata. Laste- aiarühmasid Vääna-Jõesuusse sel aastal ei tule.

Lähitulevikus on veel plaanis ehitada algkool Rannamõisa lasteaia juurde ning oleme alustanud ka Muraste hariduskompleksi detailplaneeringu koostamisega. Sinna peab tulevikus tulema nii algkool kui ka ruumid külaseltsi tarbeks.


Kui lasteaedade ja koolide asukohtadest rääkida, siis Külade Edendamise Seltsi pöördumise esitajad olid mures, et nende külas ei ole lasteaeda ja lapse kaugemale viimine teeb elu ebamugavaks. Kuidas seda kommenteerid?


Loomulikult oleks kõige mugavam, kui kõik eluks vajalik oleks käe-jala juures ja et niigi kiire elutempo juures ei peaks oma vähest vaba aega kulutama transpordile. Paraku ei ole meil võimalik kõiki teenuseid elanikule kõrvalmajas pakkuda.

Maapiirkonnas tuleb arvestada pisut suuremate vahemaadega

Täna oleme võtnud sihiks tagada, et lähiaastatel on kõigil meie valla lastel lasteaiakoht valla territooriumil. Algkoolilastele tahame luua võimaluse käia koolis kodu lähedal. Selle oleme sõnastanud ka arengukavas.


Millised plaanid veel on sel aastal lisaks Harkujärve lasteaia renoveerimisele ja Vääna-Jõesuu algkooli ehitusega alustamisele?


Lisaks uute koolide ehitamisele arendame pidevalt edasi ka juba olemasolevate koolide võimalusi. Harkujärve uue koolimaja kõrvale on sel aastal plaanis ehitada spordisaal. Alustame kindlasti Tabasalu kooli kõrvale jalgpalli treeningväljaku projekteerimisega.

Sel nädalal avalikustasime ka hanke, kus otsime koostööpartnerit, kes ehitaks Tabasalu kooli kõrvale sise- ja välisväljakutega tennisekompleksi. See on suur projekt ja kui see realiseerub, siis loob see palju uusi sportimisvõimalusi nii kooliõpilastele kui ka teistele vallaelanikele.


Harku Valla Teataja 26.01.2012