Külade

EDENDAMISE

SELTS

 
 

ALBUM   

ARHIIV

est

eng


Subject:     Lasteaia ja lasteaiakohtade teemal  Harku vallas

Date:     12 oktoober 2012

To:     kodanikeyhendused@Harku.ee


Tere


Külade Edendamise Selts ei ole rahul Harku vallavalitsuse lasteaiakohtade probleemi lahendamisel tehtud otsustega. 

Harkujärvel remonditi vanas lastehoones 30 lapsele hoiukoht, mille algne remondikulu pidi olema maksimaalselt 40 tuhat eurot.  

2011 dets. Vabaühenduste ümarlaual tõi vallavanem põhjenduseks, et kolmekümmne uue hoiukoha loomine katab valla lasteaiakohtade puuduva osa ja on tunduvalt säästvam kui ehitada lasteaed koos kooliga Vääna-Jõesuusse. Tänaseks on Harkujärve 30lapse hoiukoha remondikulu kasvanud 80-120tuh. euro suuruseks kulutuseks. 

Kahjuks ei saanud me vallavalitsue poliitilist otsust muuta. Kodanikena tunneme ülekohut, kuidas vallavalitsus lahendab lasteaiakohtade probleemi.

01.oktoobri ümarlaual tõdesid haridusosakonna juhataja kui ka vallavanem, et lasteaiakohtadega ei ole enam probleemi. 30 juurdeehitatud hoiukohaga on lasteaiakohtade probleem Harku vallas lahendatud ning lasteaiakohtade arvestus on õiguspäraselt reguleeritud. 

Meenutuseks 2009.a. “Vääna-Jõesuu Sportlikul perepäeval” lubasid Harku valla vallavanemad üritusel osalenutele, et Vääna-Jõesusse ehitatakse 2010, 2011 aastal lasteaed ja võimalusel koos algkooliga. Tänaseks räägib vallavanem, et iive on languses ja lasetaia vajadus Harku vallas ei ole probleemne. Tõsine probleem on ainult algkooliga. 

Vallavanema vastuses iive on languses, lasteaia ehitamine pole õigustatud. Ehk  küsime siis vallavanemalt, milleks siis algkooli ehitada, algkooli probleem laheneb ka paari aasta möödudes?

Vallavalitsuse poliitilisest otsusest sünnib kaudne iibe languse tõde. 

2013 aastal Vääna-Jõesuusse lasteaia ehitamata jätmine on väär.

 

Meie tegevus sama probleemi käsitlemisel:

Palusime selgitust Haridus- ja Teadusministeeriumilt “Selgitustaotlus õigusalase selgituse saamiseks”

 ..Kohalikul omavalitsusel ega ühelgi institutsioonil ei ole õigust tähtaegasid ega tähtpäevi teisiti arvestada. Seega lapse pooleteise aasta sünnipäevast tuleb lapsele tagada lasteaiakoht. Loe pikemalt 

Esitasime avalduse Harju maavanemale

õigustloovate aktide seadusele vastavuse ning tegevuse kontrollimiseks põhiõiguste ja –vabaduste ning hea halduse tava järgimisel. Loe pikemalt 


LugupidamisegaMärt-Erlend Agu

Juhatuse esimees


Külade Edendamise Selts