Külade

EDENDAMISE

SELTS


KES TEAB TEATED

 
 

TEGEVUS

KÜLAD

ALBUM   

est

eng

Muutused Harku valla ühistranspordis.
 Alates 14.04.2013 alustab Harju maakonna läänesuuna avalikel bussiliinidel teenindamist AS Mulgi Reisid asemel AS ATKO Liinid. Maakonna läänesuuna avalikud bussiliinid on H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, 107, 108, 109, 110, 111, 111A, 112, 113, 115, 118, 119, 122, 123, 124, 126, 127, 133, 136, 145, 146, 147, 148.
Sellega seoses on alates 14.aprillist sõiduplaanides mõned muudatused! H-liinidel ega teistel Harku valda läbivatel liinidel märkimisväärseid muudatusi ei toimu. Ainult liinil H1 on mõneminutilised nihked sõiduaegades- väljumisaeg ei muutu, kuid liini lõpp-peatusesse jõuab pisut hiljem, kui tänase graafiku järgi. Maakonna avalike liinidega tutvumiseks ja hetkel kehtivaid sõiduplaane on kõige lihtsam vaadata portaalist peatus.ee , kus operatiivselt info uueneb, kui peaks muudatusi esinema. Lisainfo harjuytk.ee kodulehel.
 
NB! Lapsevanem! 

Kõik õpilased peavad bussi sisenedes alati registreerima oma sõidu bussijuhi kassaaparaadis (õpilaspilet, ühiskaart). Arusaamatuste vältimiseks jälgige palun, et lapsel oleks alati vajalik dokument kaasas, sest bussijuhil on lepinguline kohustus nõuda kõigilt, sh. kooliõpilastelt, sõidudokumenti. Igakordne sõidu registreerimine annab Harjumaa Ühistranspordikeskusele vajaliku statistika bussiliinide kasutatavuse ja koormuse kohta ning aitab planeerida elanike vajadustele vastavaid bussigraafikuid.
Lisainfo: 600 3851
 
10.04.13


Muutused Harku valla ühistranspordis.

 Alates 14.04.2013 alustab Harju maakonna läänesuuna avalikel bussiliinidel teenindamist AS Mulgi Reisid asemel AS ATKO Liinid. Maakonna läänesuuna avalikud bussiliinid on H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, 107, 108, 109, 110, 111, 111A, 112, 113, 115, 118, 119, 122, 123, 124, 126, 127, 133, 136, 145, 146, 147, 148.

Sellega seoses on alates 14.aprillist sõiduplaanides mõned muudatused! H-liinidel ega teistel Harku valda läbivatel liinidel märkimisväärseid muudatusi ei toimu. Ainult liinil H1 on mõneminutilised nihked sõiduaegades- väljumisaeg ei muutu, kuid liini lõpp-peatusesse jõuab pisut hiljem, kui tänase graafiku järgi. Maakonna avalike liinidega tutvumiseks ja hetkel kehtivaid sõiduplaane on kõige lihtsam vaadata portaalist peatus.ee , kus operatiivselt info uueneb, kui peaks muudatusi esinema. Lisainfo harjuytk.ee kodulehel.

 

NB! Lapsevanem! 


Kõik õpilased peavad bussi sisenedes alati registreerima oma sõidu bussijuhi kassaaparaadis (õpilaspilet, ühiskaart). Arusaamatuste vältimiseks jälgige palun, et lapsel oleks alati vajalik dokument kaasas, sest bussijuhil on lepinguline kohustus nõuda kõigilt, sh. kooliõpilastelt, sõidudokumenti. Igakordne sõidu registreerimine annab Harjumaa Ühistranspordikeskusele vajaliku statistika bussiliinide kasutatavuse ja koormuse kohta ning aitab planeerida elanike vajadustele vastavaid bussigraafikuid.

Lisainfo: 600 3851

 

10.04.13

Seoses Harku valla Vääna-Jõesuu kandi veemajandusprojekti elluviimisega võib piirkonnas liiklemisel esineda piiranguid ja ümbersõite. Liiklemisel tuleb varuda aega!

Töid teostab: Merko AS, Peeter Laidama 56805257
Järelvalvet teostab: Ehitusagentuur OÜ, Siim Klaassen 56833426
Objektil: Merko projektijuht Madis Ploompuu 56805320 
Järelvalve: Andres Aruvee 5100466
alltöövõtja: MSM Arendus OÜ objektijuht Eedik Lepik 5186420
alltöövõtja: Multiprofiil OÜ objektijuht Jaano Kraav 5527014
Harku vald: Strantum OÜ ÜF projektijuht Valdo Liiv 5010036

Seoses Harku valla Vääna-Jõesuu kandi veemajandusprojekti elluviimisega võib piirkonnas liiklemisel esineda piiranguid ja ümbersõite. Liiklemisel tuleb varuda aega!


Töid teostab: Merko AS, Peeter Laidama 56805257

Järelvalvet teostab: Ehitusagentuur OÜ, Siim Klaassen 56833426

Objektil:  Merko projektijuht  Madis Ploompuu 56805320

Järelvalve: Andres Aruvee 5100466

alltöövõtja: MSM Arendus OÜ objektijuht Eedik Lepik 5186420

alltöövõtja: Multiprofiil OÜ objektijuht Jaano Kraav 5527014

Harku vald: Strantum OÜ ÜF projektijuht  Valdo Liiv 5010036

HARKU VALLA PROJEKTIPÕHISE TEGEVUSE TOETUSED 2013HARKU VALLA PROJEKTIPÕHISE TEGEVUSE TOETUSED 2013


 
Head külade esindajad!
 
On algamas 2014. aasta valla eelarve projekti koostamine. Seoses sellega vaadake, palun, üle oma küla/kandi arengukava 2014.a prioriteedid paralleelselt Harku valla arengukavaga ja tegevuskavaga 2013-2016 http://www.harku.ee/et/c/document_library/get_file?uuid=815acdcd-ab49-4f8f-b193-06c0c5e69c7b&groupId=156051). Kindlasti on tegevusi, mis on jäänud erinevatel põhjustel sel aastal valla tegevuskavast välja või mis on saanud lahenduse varem, kui küla/kandi arengukavas planeeritud: püüame üheskoos vähemasti kõik soovid kokku saada.
Ootan teie tagasisidet  10. juuniks  e-posti aule.kikas@harku.ee. Kui vaja, helistage,  tulge siis või kutsuge mind enda juurde: selgitan ja aitan nii kuis oskan!
 
Aule Kikas
Arendusspetsialist
Harku Vallavalitsus
6003850

22.05.13

Head külade esindajad!

 

On algamas 2014. aasta valla eelarve projekti koostamine. Seoses sellega vaadake, palun, üle oma küla/kandi arengukava 2014.a prioriteedid paralleelselt Harku valla arengukavaga ja tegevuskavaga 2013-2016 http://www.harku.ee/et/c/document_library/get_file?uuid=815acdcd-ab49-4f8f-b193-06c0c5e69c7b&groupId=156051). Kindlasti on tegevusi, mis on jäänud erinevatel põhjustel sel aastal valla tegevuskavast välja või mis on saanud lahenduse varem, kui küla/kandi arengukavas planeeritud: püüame üheskoos vähemasti kõik soovid kokku saada.

Ootan teie tagasisidet  10. juuniks  e-posti aule.kikas@harku.ee. Kui vaja, helistage,  tulge siis või kutsuge mind enda juurde: selgitan ja aitan nii kuis oskan!

 

Aule Kikas
Arendusspetsialist

Harku Vallavalitsus

6003850


22.05.13

METSAVAHI TEE SULGEMISEST 
Hea Vääna-Jõesuu elanik,
Sellel suvel jätkuvad Harku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitustööd. Sellega seoses on suletud kuni augusti keskpaigani Metsavahi tee. Samuti on kuni novembrikuuni suletud Luige tee lõpus asuv parkla, mida trasside ehitaja kasutab pinnaseladustamisplatsina ning ehitusmasinate parklana. 
Kui parkimine Vääna-Jõesuu rannapiirkonnas on ilusate suveilmade korral olnud problemaatiline ka varasematel aastatel, siis sel aastal on tulenevalt trasside ehitustöödest parklakohti veelgi vähem ning oht, et suvitajad häirivad oluliselt kohalike elanike igapäevaelu tavalisest suurem. 
Soovime omalt poolt teha kõik võimaliku, et tagada kohalike elanike rahu ning nende vaba liiklemine kodutänaval. Oleme välja töötanud esialgse plaani, millele siinkohal Teie tagasisidet palume. 
Oleme arvamusel, et kõige paremini takistaks Luige teele ning ümbritsevatesse metsaalustesse valesti parkimist see, kui rajada Luige tee algusesse ajutine tõkkepuu koos sissesõitu keelava märgiga. Tõkkepuu oleks käsitsi tõstetav ning piiraks teele sissesõitu vaid selle suve jooksul. 
Võimalike lahendustena olid arutlusel ka sissesõitu keelavate märkide paigaldamine, samuti liiklust korraldava inimese palkamine, kes tee otsas autosid edasi suunaks. Oleme aga seisukohal, et kuna Luige tee on olnud aastakümneid peamiseks ligipääsuteeks Vääna-Jõesuu randa, siis ei ole sissesõitu keelavad märgid tõenäoliselt piisavad, et motiveerida rannakülastajat Luige tee otsast edasi sõitma. Ka liiklust reguleeriv inimene ei pruugi esineda piisavalt jõuliselt, et kuumal suvepäeval saabuvat autodevoolu takistada. Tõkkepuu, kui füüsiline takistus terve tee laiuses, võiks aga meie hinnangul olla piisavaks takistuseks.
Ühelt poolt piirab selline lahendus võõraste inimeste ligipääsu Luige teele, teisalt on ta aga mõnevõrra ebamugav ka kohalikele elanikele – et oma kodutänavale pääseda, tuleks elanikul autost väljuda ning tõsta üles tõkkepuu. Ajutise elektroonilise konstruktsiooni rajamiseks ei ole meil kahjuks eelarvelisi vahendeid. Samas võib näiteks vihmaste ja jahedate ilmade puhul jätta tõkkepuu üles ning kasutada seda vaid neil päevadel, kus on randa rohkelt inimesi oodata. 
Täiendavad liikluskorralduse muudatust kajastavad hoiatusmärgid on plaanis paigaldada ka Tabasallu ning Vääna-Jõesuusse sissesõidul.
Infot jagame vallalehes ning plaanis on ka 2 teavitusartiklit üleriigilises meedias. 
Ootame Teie tagasisidet pakutud lahendusele hiljemalt 29. mai 2013 e-posti aadressil henry.prits@harku.ee
Henry Prits, Teede spetsialist Tel. 606 8827, Harku VV : 24.05.13

METSAVAHI TEE SULGEMISEST

Hea Vääna-Jõesuu elanik,

Sellel suvel jätkuvad Harku valla ühisveevärgi  ja  -kanalisatsiooni ehitustööd. Sellega seoses on suletud kuni augusti keskpaigani Metsavahi tee. Samuti on kuni novembrikuuni suletud Luige tee lõpus asuv parkla, mida trasside ehitaja kasutab pinnaseladustamisplatsina ning ehitusmasinate parklana.

Kui parkimine Vääna-Jõesuu rannapiirkonnas on ilusate suveilmade korral olnud problemaatiline ka varasematel aastatel, siis sel aastal on tulenevalt trasside ehitustöödest parklakohti veelgi vähem ning oht, et suvitajad häirivad oluliselt kohalike elanike igapäevaelu tavalisest suurem.

Soovime omalt poolt teha kõik võimaliku, et tagada kohalike elanike rahu ning nende vaba liiklemine kodutänaval.  Oleme välja töötanud esialgse plaani, millele siinkohal Teie tagasisidet palume.

Oleme arvamusel, et kõige paremini takistaks Luige teele ning ümbritsevatesse metsaalustesse valesti parkimist see, kui rajada Luige tee algusesse ajutine tõkkepuu koos sissesõitu keelava märgiga. Tõkkepuu oleks käsitsi tõstetav ning piiraks teele sissesõitu vaid selle suve jooksul.

Võimalike lahendustena olid arutlusel ka sissesõitu keelavate märkide paigaldamine, samuti liiklust korraldava inimese palkamine, kes tee otsas autosid edasi suunaks. Oleme aga seisukohal, et kuna Luige tee on olnud aastakümneid peamiseks ligipääsuteeks Vääna-Jõesuu randa, siis ei ole sissesõitu  keelavad märgid tõenäoliselt piisavad, et motiveerida rannakülastajat Luige  tee otsast edasi sõitma. Ka liiklust reguleeriv inimene ei pruugi esineda piisavalt jõuliselt, et kuumal suvepäeval saabuvat autodevoolu takistada.  Tõkkepuu, kui füüsiline takistus terve tee laiuses, võiks aga meie hinnangul olla piisavaks takistuseks.

Ühelt poolt piirab selline lahendus võõraste inimeste ligipääsu Luige teele, teisalt on ta aga mõnevõrra ebamugav ka kohalikele elanikele – et oma kodutänavale pääseda, tuleks elanikul autost väljuda ning tõsta üles tõkkepuu. Ajutise elektroonilise konstruktsiooni rajamiseks ei ole meil kahjuks eelarvelisi vahendeid. Samas võib näiteks vihmaste ja jahedate ilmade puhul jätta tõkkepuu üles ning kasutada seda vaid neil päevadel, kus on randa rohkelt inimesi oodata.

Täiendavad liikluskorralduse muudatust kajastavad hoiatusmärgid on plaanis paigaldada ka Tabasallu ning Vääna-Jõesuusse sissesõidul.

Infot jagame vallalehes ning plaanis on ka 2 teavitusartiklit üleriigilises meedias.

Ootame Teie tagasisidet pakutud lahendusele hiljemalt 29. mai 2013 e-posti aadressil henry.prits@harku.ee

Henry Prits, Teede spetsialist Tel. 606 8827, Harku VV : 24.05.13

Vääna- Jõesuu külas Lennujaama puhkelaager maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamise avalik arutelu
27. juunil 2013 kell 17.00 toimub Harku Vallavalitsuses (Ranna tee 1, Tabasalu) Vääna- Jõesuu külas Lennujaama puhkelaager maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamise avalik arutelu.
 
Detailplaneering on algatatud Harku Vallavolikogu 28.06.2012. a otsusega nr 44. Detailplaneeringu eesmärk on jagada olemasolev maaüksus ühiskondlike ehitiste- (kavandatav kool ja lasteaed), tootmis- (olemasolev tegevus olemasolevas hoones) ja elamumaa (olemasolev kasutus olemasolevas hoones) kruntideks ning määrata sihtotstarbed ja ehitusõigused. Osa territooriumist lahendatakse elamumaana, osa teenindava tootmismaana. Juurdepääs kavandatakse olemaolevate juurdepääsude baasil Hiie teelt ja Terra teelt. Planeeritava ala suurus on ca 3,9 ha, katastriüksuse praegune sihtotstarve on elamumaa/ ärimaa/ ühiskondlike ehitiste maa.
Detailplaneeringuga kavandatu teeb ettepaneku muuta kehtivat üldplaneeringut ning uut, menetluses olevat üldplaneeringut.

seletuskiri

Info saadud: 17.06.13
Harku Valla www avalikud arutelud


Memo
27.06.13 toimus avalik arutelu.

Külade Edendamise Seltsist (KES) oli arutelul Märt-Erlend Agu. 
Meile ei laekunud ühtegi vastuväidet, Külade Edendamise Selts pooldas DP eskiislahendust.
Vajadused on pidevas muutumises, tuleb luua ja teha seda mis on piirkonna ja kogu valla perspektiivis kõige olulisem.

Kohal olid kahed DP külgnevad naabrid, elanikud kes ei leidnud põhjust eskiislahendusega nurisemiseks.

Eskiislahendusega ei olnud rahul Vääna Jõesuu Külaseltsi (VJK) esindaja Hiie Grauberg ning külaselts oli edastanud kirjaliku vastuväite. Peamised külaseltsi esindaja kajastatud probleemid olid, et külaseltsile on eskiislahendusega vähendatud maakasutust lasteaia territooriumi kasuks, et plaanitav lasteaia territoorium külgneb külaseltsi territooriumiga ning lasteaia territoorium peaks olema mujal, et selline lahendus ei võimalda pärandkultuuri üritusi korraldada, et ei ole mõeldav seltsimajale juurdepääs Terra tee poolt, et seltsirahva seltsimaja juurdepääs peab olema Hiie tee poolt, et teede loomisega langetatakse liiga palju puid, et tendroloogiliselt ei ole arvestatud tee rajamisel kõrghaljastusega, et on plaanitud ringliiklus, ja et plaanitav sõidutee on liiga lai, et ei ole arvestatud 2009 aastal seltsi koostatud arengukavaga kus kajastusid teised visioonid.

29.06.13 Märt-Erlend Agu

Vääna- Jõesuu külas Lennujaama puhkelaager maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamise avalik arutelu

27. juunil 2013 kell 17.00 toimub Harku Vallavalitsuses (Ranna tee 1, Tabasalu) Vääna- Jõesuu külas Lennujaama puhkelaager maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamise avalik arutelu.

 

Detailplaneering on algatatud Harku Vallavolikogu 28.06.2012. a otsusega nr 44. Detailplaneeringu eesmärk on jagada olemasolev maaüksus ühiskondlike ehitiste- (kavandatav kool ja lasteaed), tootmis- (olemasolev tegevus olemasolevas hoones) ja elamumaa (olemasolev kasutus olemasolevas hoones) kruntideks ning määrata sihtotstarbed ja ehitusõigused. Osa territooriumist lahendatakse elamumaana, osa teenindava tootmismaana. Juurdepääs kavandatakse olemaolevate juurdepääsude baasil Hiie teelt ja Terra teelt. Planeeritava ala suurus on ca 3,9 ha, katastriüksuse praegune sihtotstarve on elamumaa/ ärimaa/ ühiskondlike ehitiste maa.

Detailplaneeringuga kavandatu teeb ettepaneku muuta kehtivat üldplaneeringut ning uut, menetluses olevat üldplaneeringut.


seletuskiri


Info saadud: 17.06.13

Harku Valla www avalikud aruteludMemo

27.06.13 toimus avalik arutelu.


Külade Edendamise Seltsist (KES) oli arutelul Märt-Erlend Agu.

Meile ei laekunud ühtegi vastuväidet, Külade Edendamise Selts pooldas DP eskiislahendust.

Vajadused on pidevas muutumises, tuleb luua ja teha seda mis on piirkonna ja kogu valla perspektiivis kõige olulisem.


Kohal olid kahed DP külgnevad naabrid, elanikud kes ei leidnud põhjust eskiislahendusega nurisemiseks.


Eskiislahendusega ei olnud rahul Vääna Jõesuu Külaseltsi (VJK) esindaja Hiie Grauberg ning külaselts oli edastanud kirjaliku vastuväite. Peamised külaseltsi esindaja kajastatud probleemid olid, et külaseltsile on eskiislahendusega vähendatud maakasutust lasteaia territooriumi kasuks, et plaanitav lasteaia territoorium külgneb külaseltsi territooriumiga ning lasteaia territoorium peaks olema mujal, et selline lahendus ei võimalda pärandkultuuri üritusi korraldada, et ei ole mõeldav seltsimajale juurdepääs Terra tee poolt, et seltsirahva seltsimaja  juurdepääs peab olema Hiie tee poolt, et teede loomisega langetatakse liiga palju puid, et tendroloogiliselt ei ole arvestatud tee rajamisel kõrghaljastusega, et on plaanitud ringliiklus, ja et plaanitav sõidutee on liiga lai, et ei ole arvestatud 2009 aastal seltsi koostatud arengukavaga kus kajastusid teised visioonid.


29.06.13 Märt-Erlend Agu

 
Vääna-Jõesuu kool on avatud!

30.08.13 toimus Vääna-Jõesuu kooli tagasihoidlik avamine. Avamisel toimus kaunis etteaste Harku valla erinevatelt laululastelt ja tantsutrupilt. Vallajuhid ja ehitaja soovisid koolile ja koolidirektorile häid sõnu ning jagasid kingitusi. Oli tagasihiodlik pidulaud. Kohalviibijatest moodustasid enamuse valitseva võimupartei esindajad ja vallaametnikud. Avalindi läbilõikamise ajaks oli kahjuks kooli ehitaja esindaja juba lahkunud. Kuid, nii vallavanem, volikogu esimees ja kooli direktor said avamislindidist killukese vallale loodud tunnuslausest “Elu kui puhkus” ning kool sai lindi läbilõikamisega avatud. Vallavanem andis Vääna-Jõesuu Kooli esimesele direktorile (Eddi Tomband) üle kooli tegutsemisloa. Lisaks kõigele lubas koolidirektor hoida koolimaja kogukonnale avatud ning võimaldada seltsielu tegevusi koolimaja ruumides.
Võimaldada sportimist ning spordivõistluste korraldamist.

Soovime meiegi Vääna-Jõesuu koolile palju koolijutse ja kõikidele õppuritele teadmisterohket kooliaastat!

Märt-Erlend Agu
02.09.2013 
fotod
My_Albums/Pages/Vaana-Joesuu_Kooli_valmimise_fotolugu.htmlshapeimage_16_link_0
12.10.13 Toimus esimene Vääna-Jõesuu sügisene laat, kõik kauplejad, ostlejad ning korraldaja jäid uue loodud traditsiooniga väga rahule. Isegi taevaisa hoolitses sügisese parima ilma eest. Ponisõit ei jätnud ühtegi last rõõmuta. Järgmine laat toimub detsembris talvise jõululaada raames. ..ja siis tulevad kevadine ja suvine laat. Info toimumiste ja registreerimise osas teavitame aegsasti valla teatajas FB-s ja meie kodulehel.


14.10.13


12.10.13 Toimus esimene Vääna-Jõesuu sügisene laat, kõik kauplejad, ostlejad ning korraldaja jäid uue loodud traditsiooniga väga rahule. Isegi  taevaisa hoolitses sügisese parima ilma eest. Ponisõit ei jätnud ühtegi last rõõmuta. Järgmine laat toimub detsembris talvise jõululaada raames. ..ja siis tulevad kevadine ja suvine laat. Info toimumiste ja registreerimise osas teavitame aegsasti valla teatajas FB-s ja meie kodulehel.14.10.13


 
2013 aasta teated:2013 aasta teated: