Külade

EDENDAMISE

SELTS

 
AVALEHTKES.htmlKES.htmlshapeimage_2_link_0
SELTSISTseltsist.htmlseltsist.htmlshapeimage_4_link_0
TEGEVUStegevus2.htmlshapeimage_6_link_0
KÜLADkylad.htmlshapeimage_8_link_0
ALBUM  My_Albums/My_Albums.htmlMy_Albums/My_Albums.htmlshapeimage_10_link_0
ARHIIVKES_2012.htmlshapeimage_12_link_0
KONTAKTkontakt.htmlkontakt.htmlshapeimage_13_link_0
estlasteaed.html

eng


Külade Edendamise Seltsi võitlus kandis osaliselt vilju

2013 aastal ehitati VÄÄNA-JÕESUSSE PÕHIKOOL!

Kahjuks Harku Vallavalitsus kustutas 2013. asasta oktoobris

Vääna-Jõesusse lasteaia ehitamise plaani lähiaja tegevuskavast,

pidades lasteaia ehitust koos kooliga mitte oluliseks ja vajalikuks.


 

Külade Edendamise Selts soovib Vääna-Jõesuu külas

Lennujaama puhkelaagri territooriumil teha kasutuskõlblikuks (vajadusel lammutada, ehitada, remontida, laiendada) üks hoone. ..

02.2013


 

Harku Vallavalitsuse plaanidest:

Mida 2012 aastal vallavalitsus seadis ja -volikogu poolt hääletas.


Vääna-Jõesuu vetelpäästejaama kinnistule hoonestusõiguse seadmine eelläbirääkimistega pakkumise korras on lõppenud. Eduka pakkumise komisjonile esitas üks pakkuja BYDGOSZCZ OÜ. lisamaterjalid..


29.11.2012 otsustas Harku Vallavolikogu 12 poolthäälega võtta vastu

„Vääna-Jõesuu vetelpäästejaama kinnistule 40aastatse hoonestusõiguse seadmise otsus nr 89


otsuse nr 89 “Vääna-Jõesuu vetelpäästejaama kinnistule hoonestusõiguse seadmine“ muutmine” eelnõu..


 

Miks on vaja Vääna-Jõesuusse LASTEAEDA?

Lasteaiakohad ja lapsevanema õigused


          


Ilm yr.nohttp://www.yr.no/place/Estonia/Harjumaa/V%C3%A4%C3%A4na-J%C3%B5esuu/shapeimage_24_link_0
PEATUS .EEhttp://www.peatus.ee/#region;harju
KES TEAB TEATED
KES_TEAB_TEATED.html
http://www.harku.ee/et/kulaseltsid
 
https://eteenindus.mnt.ee/main.jsf

MAA-AMETI OTSING

GIShttp://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU43A&user_id=at&bbox=513971.389380531,6574490,538536.610619469,6593120&setlegend=FUPDETKOVA=0&LANG=1http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU43A&user_id=at&bbox=513971.389380531,6574490,538536.610619469,6593120&setlegend=FUPDETKOVA=0&LANG=1shapeimage_29_link_0Õiguslik vorm: MTÜ

Loodi: 2009

Tegutseb: Harku vallas

Eesmärk: külade majanduslikule ja sotsiaalsele arengule kaasaaitamine

Põhitegevus: külades vajalike teenuste kättesaadavuse tagamiseks ning parendamiseks lahenduste leidmine ning kogukondadevaheliste koostöösuhete tugevdamine

Juhatus: 5-liikmeline

Koostöö: kõikide külaelu elavdada soovivate ettevõtete, asutuste, organisatsioonide ja üksikisikutega
KONTAKT


Telefon: 5015992

E-post: info@kyladeselts.ee 
LINGID


Harku Vallavalitsus

Harju Maavalitsus

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Riigi Infosüsteemi Amet

EMSL Vabaühenduste liit

MAKIS arenduskeskused.ee


 

Külade edendamise selts

http://kaart.harku.ee/
HARKU VALLAVALITSUSE ISTUNGITE PROTOKOLLIDhttp://oigusaktid.harku.ee/otsi/?name=&action=search&op=search&tekst=&vastuvotja=2&akti_liik=7&oigusharu=&akt_nr=&sort_by=vastuvoetud&sort_dir=DESC&vastuvoetud_from=&vastuvoetud_to=&joustunud_from=&joustunud_to=&kehtetuks_tunnistatud_from=&kehtetuks_tunnistatud_to=
HARKU VALLAVOLIKOGU ISTUNGITE PROTOKOLLIDhttp://oigusaktid.harku.ee/?name=&action=search&op=search&tekst=&vastuvotja=1&akti_liik=7&oigusharu=&akt_nr=&sort_by=vastuvoetud&sort_dir=DESC&vastuvoetud_from=&vastuvoetud_to=&joustunud_from=&joustunud_to=&kehtetuks_tunnistatud_from=&kehtetuks_tunnistatud_to=
HARKU VALLAVOLIKOGU KOMISJONIDE PROTOKOLLID 2014http://www.harku.ee/et/komisjonide-protokollid