Külade  EDENDAMISE SELTS

 Õiguslik vorm: MTÜ

Loodi: 2009

Tegutseb: Harku vallas

Eesmärk: külade majanduslikule ja sotsiaalsele arengule kaasaaitamine

Põhitegevus: külades vajalike teenuste kättesaadavuse tagamiseks ning parendamiseks lahenduste leidmine ning kogukondadevaheliste koostöösuhete tugevdamine

Koostöö: kõikide külaelu elavdada soovivate ettevõtete, asutuste, organisatsioonide ja üksikisikutega
E-post: kylade.selts@gmail.com
 
https://et-ee.facebook.com/kuladeedendamise.selts