Külade

EDENDAMISE

SELTS

 
 

SELTSIST

TEGEVUS

KÜLAD

ALBUM   

ARHIIV

est

eng

tagasi

Ümarlaua raames lasteaiakohtade töörühma kohtumine Harku vallavalitsuses 06.02.2012


Memo


Osalejad: Toomas Kivistik (Kasevälja selts), Martin Talts (Tabasalu Looduspark), Andrus Saliste (Muraste külaselts), Ervin Jürisoo (Harku VV), Kaupo Rätsepp (Harku VV)


Teemad:

1.Lasteaiakohtade arv Harku vallas

2.Lasteaiakohtade vajadus Vääna-Jõesuus1.Kohtumise tingis asjaolu, kus Märt-Erlend Agu poolt koostatud KES (Külade Edendamise Selts) analüüs lastaiakohtade vajaduse ja võimaluse erinevus Harku valla poolse kajastamisega vajas selgitamist. Leidsime ühiselt, et selline lakooniline järjekord Harku valla kodulehel on tõesti raskesti tõlgendatav ja esmapilgul segadust tekitav. Vald omab oluliselt laiemat informatsiooni ja täpset ülevaadet, milline laps on järjekorras ja millistel põhjustel. Leidsime, et see leht vajaks lisaselgitusi ja abistavat juhendit.  Samas tõdeti, et vanemad lapsed nagu 5,6,7 aastased hoitakse pigem siis selles lasteaias kuhu laps on juba paigutatud erinevatel põhjustel (lapsevanema logistiline teekond, lasteaia kohtade puudumine jne) . Üks eesmärkidest võiks olla mitte tekitada lapses kohanemisraskusi pideva lasteaia vahetusega. Laps on aga jätkuvalt Harku valla lasteaia kohta vajavas nimekirjas. Vaba koha tekkimisel see koht ka nimekirja alusel pakutakse. Ervin Jürisoo pakkus välja võimaluse, et küsimuste tekkimisel alati temaga ühendust võtta.  Tekkis ka küsimus nn eelistuste (esimene, teine ja kolmas lastaia eelistus) ja võimaluste ühise kaardistamise ja kajastamise kohta. Lasteaia registreerimise teatamiste aeg 15 veebruar kuni 31 mai on ühest küljest liiga pikk aeg ja vastust ootama jäädes sellel perioodil tekib inimestel arusaamatuid hetki - Kas tema laps saab siis ühte või teise lasteaeda. Kui ühest lasteaiakohast loobuda, siis kas laps jääb teise lasteaia järjekorda alles ikkagi alles. Kui üks lasteaed saab komplekteeritud ja selle lasteaia järjekord on olnud pikem kui  mõne teise lasteaia järjekord, siis see nõuaks uut vooru, selgitamaks välja need lapsed, kes vastavasse lasteaeda saavad.

Väga hea uudis on see, et lapse kirja panemine on logi-põhine. Arvutiprogramm fikseerib automaatselt registreerija ning arvestamine käib selle alusel  - kes ees, see mees! Iga muudatus, mis soovitakse teostada jätaks samuti jälje maha! Arvestus käib 01.10 sündinud laste põhiselt, sarnaselt koolikohustusega. Lõppkokkuvõtteks sai kokku lepitud, et saabuval Ümarlaual teeb Harku valla esindaja ettekande, selgitamaks tegelikku laste järjekorda üldises nimekirjas.  Valla esindaja teeb ettekande, millele järgneb küsimuste voor. Eesmärk on positiivne, et palju emotsioone tekitanud murekoht hakkaks lahenema. Teretulnud on ka ettepanekud lasteaiakohtade kajastamisele!

  1. 2.Vääna-Jõesuu piirkonda lastead. Ettepanekuna käis see teema nii Harku valla vabaühenduste ümarlaual kui ka KES-i analüüsis, et lasteaed oleks mõistlik koos kooliga luua. Eesmärk vähendada kulusid. Vaatama peaks kahesuguseid kulusid – soetusmaksumus ja halduskulu. Soetusmaksumuse osas oleks kindlasti mõningane võit, halduskulude osas oleks see võit aga minimaalne. Vajaks ehk põhjalikumat analüüsi. Mõistlik oleks vast siiski mõlemal üksusel oma juhtimine. Samas on aga Harku valla Vääna-Jõesuu suunas arengukavas lastaiakohtade loomine.

Harku vallal on jätkuvalt plaan luua Vääna-Jõesusse lasetaiakohad lennujaama kinnistule. Õige aeg selleks oleks aasta 2013 (mis on ka arengu- ja tegevuskavas kirjas)


Protokollis: A.Saliste (Muraste KS)Vallavalitsusele on lasteaia õige aeg ehituseks nüüd 2017-2037..

10.10.13